LUMTURIA DHE BESIMI

0
  Dihet se lumturia është parajsa e ëndrrave të çdo njeriu e që kërkohet prej të gjithë njerëzve. Lind pyetja: Ku është lumturia? Është një pyetje...

DUKE SHOQËRUAR UDHËTARIN NË PËRJETËSI

0
Një nga misteret më të mëdha dhe më të thella për njeriun është stacioni i parë në vendbanimin e përjetshëm. Gjithsekush përgatitjen për atje...

Besimi dhe rruga drejt orientimit

0
Në Islam, akti më i lartë pas besimit, siç dihet, është namazi. Në namazet që falim gjatë 24 orëve, bashkë me synetet, kapitullin Fatiha...

QËNDRIMI I EKUILIBRUAR DHE RUAJTJA E BARASPESHËS

0
Për ta jetuar fenë ashtu si kërkon Krijuesi ynë, është shumë e rëndësishme që të jemi të ekuilibruar dhe ta ruajmë gjithnjë baraspeshën në...

30 VJET LIRI BESIMI

0
Pas 23 viteve të ndalimit të fesë me ligj, Zoti bëri të mundur që me datë 16 nëntor 1990, të rihapet xhamia...

Në gjurmët e epokës muhamedane

0
  "Ata që të dhanë besë ty,  i dhanë besë   Zotit. Dora e...

Tre profetët përcaktues

0
Duke u nisur nga gjendja jo e mirë ose e çrregullt e botës së jashtme, Moisiu, i cili...

Profetit tim…

0
Që nga dita kur ngrohtësia jote filloi të na përkëdhelte, pesha e zhdukjes së përjetshme, është hequr, sihariqet...

Një burrë që udhëzonte drejt pastërtisë së besimit, moralit dhe virtytit

0
  Lukmani ishte njeri i ruajtur dhe person që shquhej për devotshmëri dhe moral të lartë. Për shkak të...

Qëllimi më i lartë

0
  Njeriu fisnik, njeriu i sinqertë, nuk pranon që t’i kalojë jeta kot. Ai përpiqet ta kurorëzojë atë me...

TE FUNDIT