Refleksione

Paqja, siguria dhe roli i liderëve të besimit

0
Nisur nga termi “islam”, kuptojmë që në thelbin e tij ka paqen. Kjo për faktin se njeriu i nënshtrohet vetëm Krijuesit, Zotit...

Njeriu ka nevojë të vazhdueshme për Zotin

0
“O Zoti ynë! Mos na i trondit zemrat tona, pasi na udhëzove në rrugën e drejtë! Na jep...

Për të diturit

0
Mësimi nga dikush tjetër është primordial për të njohur. Njeriu që nga hershmëria nuk ka mundur t’i njohë...

NGA KUSH KËRKONI NDIHMË GJATË SPROVAVE?

0
Jasmin Muxhahid             Nuk është e lehtë në mes shtrëngatës kur fillon shiu rrëke i...

MOS U TRISHTO!

0
(shkëputur nga poezia me titull “La Tahzen” – Mevlana Xhelaleddin Rumi) Sido që të jetë problemi, shko dhe merr...

Kurani, kandil ndriçues i mendjes dhe shpirtit

0
Kurani, si libri i fundit hyjnor, është i pacenueshëm dhe i pandryshueshëm deri në ditën e fundit të...

Në gjurmët e epokës muhamedane

0
"Ata që të dhanë besë ty,  i dhanë besë   Zotit. Dora e...

Tre profetët përcaktues

0
Duke u nisur nga gjendja jo e mirë ose e çrregullt e botës së...

Profetit tim…

0
Që nga dita kur ngrohtësia jote filloi të na përkëdhelte, pesha e zhdukjes së përjetshme, është hequr, sihariqet...

Të pasurit e varfër – të varfrit e pasur

0
Jeta e njeriut është e lidhur ngushtë me ushqyerjen. Ne si qenie e kemi të pamundur t’i qëndrojmë...

Pangopësia, porta e fatkeqësive

0
Përpara njeriut qëndrojnë dhjetra, qindra e mijëra porta. Çdo sekondë e re është një portë përballë së cilës...

Në frymën e autokritikës

0
Allahu i ka dhënë njeriut që në krijim vullnetin dhe dëshirën për të vepruar çdo gjë. Gjithashtu i ka dhënë edhe mendjen...

Namazi – Dhurata më e madhe e Miraxhit

0
Sapo futemi në tre muajt e begatë, filloj e meditoj mbi ngjarjet që kanë shënjuar gjatë tyre. Një...

Mënyra e debatit dhe komunikimi në familje

0
Prej faktorëve që e pengojnë komunikimin brenda familjes në ditët e sotme janë edhe polemikat e kota e pavlerë. Debati, pavarësisht se...

Jeto për Zotin, jo për njerëzit

0
Krijuesi i Gjithësisë, Allahu i Lartësuar na sjell në këtë botë me një qëllim primar, që ta adhurojmë...

Agjëro

0
Fresko trupin dhe shpirtin Feja islame nëpërmjet institucioneve të saj ka trasuar rrugën e madhështisë e të dinjitetit njerëzor....

Na ndiqni

Drita Islame në Instagram