Teologji

Duaja ndaj sëmundjeve dhe fatkeqësive

0
Të nderuar lexues! Krahas masave higjenike që duhet të marrim për parandalimin e koronavirusit, të...

Pendesa, si fryt i ndjenjës së vetëgjykimit

0
“Vërtetë Allahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë dorën për të pranuar...

Parimi kuranor i shuras (këshillës – konsultimit)

0
Komentimi i ajetit 159 të sures Ali Imran Hyrje Një prej tipareve...

Njeriu ёshtё me atё qё do

0
Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me...

Një lule në Mësonjëtoren Profetike

0
Fokusi kryesor i kësaj teme është çështja e vlerësimit të gruas nga Zoti në...

Muhamed, o i dashuri Profet!

0
Sa herë që përjetoj muajin në të cilin ti linde, thellësia e zemrës më...

Një ditë e Profetit Muhammed a.s

0
Si e vlerësonte Muhamedi a.s. 24 orëshin e një dite? Se si i vlerësonte Zoteriu...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

Komenti i “Bismilahirrahmanirrahim”

0
“Bismilah”, ka kuptimin “me emrin e Allahut”. Duke filluar me emrin e Allahut, kërkojmë ndihmën e Tij që puna të jetë e...

Bazat Metafizike të sëmundjes – 1

0
 Prof. Dr. Ajhan Tekinesh Mjekësia është shkenca që merret me sëmundjet dhe mjekimin e tyre....

Na ndiqni

Drita Islame në Instagram