“Tri gjëra më janë të dashura nga dunjaja: ushqimi i të uriturit, veshja e të leckosurit dhe leximi i Kur’anit.

* * *

Ëmbëlsirën e ibadetit e kam gjetur në katër gjëra:

Në kryerjen e detyrimeve të All-llahut,

Në largimin ndaj harameve (të ndaluarave) të All-llahut,

Në urdhërimin e veprave të mira duke kërkuar shpërblimin e All-llahut,

Në largimin e njerëzve nga gjërat e shëmtuara duke u frikësuar nga hidhërimi i All-llahut.

* * *

Kur njeriu arrinë pjekurinë mendore, flet më pak.

Të folurit është zbukurim, ndërsa heshtja shpëtim

Edhe nëse flet mos e tejkalo kufirin.

Për heshtjen kurrë nuk jam penduar, ashtu siç jam penduar shumë herë, kur kam folur.

* * *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here