MESAZHE NGA JETA E PROFETËVE

0
Zoti i gjithësisë ka krijuar gjithçka që ekziston dhe në qendër të krijimit vendosi njeriun. Ndërkohë, njerëzimin nuk e ka lënë asnjëherë pa udhëzues...

CILËSITË E PROFETIT IBRAHIM (A.S)

0
Ibrahimi a.s. është  një profet shumë i rëndësishëm. Jeta e tij ka plot mesazhe që mund të nxjerrim. Për këtë arsye, le të shikojmë...

PROFETI ADEM (A.S.)

0
Zoti krijoi dy njerëzit e parë Ademin a.s dhe gruan e tij Havanë. Më pas i tha: "O Adem, ti dhe bashkëshortja jote banoni në...

TE FUNDIT