DETYRAT TONA MORALE

0
Detyrat tona ndaj Allahut Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën... Hëna, dielli, yjet, retë,...

KURBANI, URTËSITË DHE LLOJET E TIJ

0
Kurban, në kuptimin gjuhësor do të thotë “të afrohesh, mjet që të afron me Zotin”. Ndërsa në literaturën islame ka kuptimin “të therësh një...

SADAKAJA E FITRIT

0
Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një...

JURISPRUDENCA E AGJËRIMIT

0
Kush duhet të agjërojë   Ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës për të agjëruar personat që kanë zotëruar kriterat e...

ETIKA E XHAMISË

0
Respekti ndaj xhamisë është detyrë për çdo mysliman. Në mënyrë të përmbledhur po i parashtrojmë më poshtë disa detyra që kemi ndaj saj: Në...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

LLOJET E NAMAZEVE

0
Namazi i Xhumasë   Namazi i xhumasë është farz dhe falet me xhemat në kohën e namazit të drekës së ditës së premte. Xhemati në këtë...

NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

ABDESI – GUSLI – TEJEMUMI

0
Pastërtia është shumë e rëndësishme që të jetojmë të shëndetshëm. Pranimi i adhurimeve dhe ruajtja e shëndetit janë të lidhura me pastërtinë. Për këtë...

ADHURIMI DHE PËRGJEGJËSITË FETARE

0
Adhurim do të thotë të përulesh e të tregosh bindje ndaj Atij që adhuron, të bësh ato gjëra që Zotit tonë i pëlqejnë dhe...

TE FUNDIT