KARAKTERISTIKAT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT

0
Sipas transmetimeve, pamja e jashtme e Profetit të profetëve përshkruhet me këto fjalë: Ai kishte një trup të madh, i cili i jepte Atij...

Urtësia dhe rëndësia e hixhamit në mjekësinë bashkëkohore

0
Mjerisht, ne kemi anashkaluar një pjesë të madhe të trashëgimisë sonë mjekësore dhe bile e kemi harruar. Një pjesë e kësaj trashëgimie është edhe...

SAKRIFICAT E SAHABËVE NË MISIONIN E KUMTIMIT TË FESË

0
“Sahabe” quhet çdokush i cili ka parë Rasulallahun a.s. me sy të lirë, që ka jetuar pak kohë me të dhe që i ka...

PROFETI ISMAIL A.S.

    Ismaili a.s. ishte djali i parë i profetit Ibrahim a.s. Ai lindi në Palestinë në një familje të lartë, por një familje që kishte...

Portreti i Ademit a.s. dhe Havasë në Kur’an dhe në Traditën Profetike

0
Historia e Ademit përmendet në Kuran 25 herë, me fjalë të ndryshme. Zoti në Kuran thotë: “Kujto kur Zoti u tha engjëjve: “Unë do...

SPROVAT DHE SUKSESI I JUSUFIT (A.S.)

0
Jeta e profetit Jusuf (a.s.) përmban ndodhi të paparashikueshme dhe të pazakonta. Përmban sprova të njëpasnjëshme dhe të llojeve të ndryshme. Por, më interesante...

MESAZHE NGA JETA E PROFETËVE

0
Zoti i gjithësisë ka krijuar gjithçka që ekziston dhe në qendër të krijimit vendosi njeriun. Ndërkohë, njerëzimin nuk e ka lënë asnjëherë pa udhëzues...

CILËSITË E PROFETIT IBRAHIM (A.S)

0
Ibrahimi a.s. është  një profet shumë i rëndësishëm. Jeta e tij ka plot mesazhe që mund të nxjerrim. Për këtë arsye, le të shikojmë...

PROFETI ADEM (A.S.)

0
Zoti krijoi dy njerëzit e parë Ademin a.s dhe gruan e tij Havanë. Më pas i tha: "O Adem, ti dhe bashkëshortja jote banoni në...

Me shokët e Profetit të Mëshirës

0
  Ka’b ibnu Malik Duke trajtuar jetëshkrimin dhe historinë e shokëve të profetit Muhamed a.s, nuk është thjesht se po tregojmë disa ngjarje dhe tregime sa...

TE FUNDIT