Vlerësimi i diturisë sipas fesë islame

0
  “A mund t’i thotë mendja se trupat qiellorë dhe toka kanë vetveten? Kurrsesi, sepse njeriu nuk sheh asgjë në botë që të krijojë vetveten.”   Dituria...

Largësia nga libri – anormalitet i normalizuar

0
Batica teknologjike që ka mbërritur tashmë në çdo shtëpi, në çdo dorë njeriu, është kthyer në një sipërmarrje të vështirë për t’u sfiduar. Shumë...

0
Nëse e doni Allahun… “Thuaj: Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje që Allahu t’ju dojë.” (Al ‘Imran, 31) Ky ajet paraqet një metodologji të...

URREJTJA ZBUTET ME BUTËSI

0
  Secili prej nesh mund t’i përgjigjet të mirës me të mirë, por t’i përgjigjesh të keqes me të mirë i përket vetëm të urtëve....

Duhanpirja dhe kanceri

0
  Mësimet morale dhe parandalimi i kancerit Është vlerësuar se rreth 80-90% e të gjitha rasteve të kancerit janë të lidhura me ndikimet mjedisore dhe të...

Kërkojeni diturinë nga djepi deri në varr

0
Allahu (xh.sh.) përmes Kuranit dhe Profetit (a.s.), iu bën thirrje besimtarëve të kërkojnë diturinë, herë në formë këshille e nxitje, dhe herë në formë...

YMETI IM ËSHTË SIKURSE SHIU I FRYTSHËM, NUK DIHET A ËSHTË MË I MIRË...

0
Allahu i Madhërishëm në Kur’an shpalli: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre.” (Err - Rra’d, 11) Ky...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

0
Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

TË LEXUARIT – SFIDA JONË

0
Të lexuarit, si rezultat i të paturit gjuhë të folur dhe të shkruar, është procesi bazik nëpërmejt të cilit njeriu kridhet në botën e...

VETMIA DHE UNITETI

0
Zoti e ka krijuar njeriun si një qenie shoqërore. Individi duhet të dijë se nuk mund të beje qëndresë i vetem përballë grupeve, bashkimeve...

TE FUNDIT