Drita Islame, në prag të 31 vjetorit

0
Në rrugëtimin tonë të gjatë drejt Providencës Hyjnore, për çdo hap që hedhim përgjatë kësaj rruge të ndritur, ajo që na prin dhe na...

Surja İhlas

0
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit! Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është absolut, të Cilit i përgjërohet gjithçka...

O ALLAH! FALE POPULLIN TIM, SE ATA NUK DINË!

0
Ebu Abdurrahman Abdulla ibn Mes’udi thotë: “Sikur unë po shikoj të Dërguarin e Allahut që po tregonte për njërin prej të Dërguarve të Allahut...

Lutja dhe përgjërimi

0
Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja...

Syri dëshmon për Allahun

0
Syri është një organ i domosdoshëm për jetën. Duke qenë vërtetë një “dritare” e trurit, ai luan një rol të dorës së parë në...

Xhamitë më të njohura në botën islame

0
Xhamitë janë vende ku përmendet Zoti në mënyrë të vazhdueshme. Vend në të cilin besimtari vendoset përballë mëshirës së Krijuesit. Xhamia e lidh besimtarin...

KARAKTERISTIKAT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT

0
Sipas transmetimeve, pamja e jashtme e Profetit të profetëve përshkruhet me këto fjalë: Ai kishte një trup të madh, i cili i jepte Atij...

 MODELI ISLAM PËR EMANCIPIMIN E GRUAS

0
Në lidhje me çështjen e gruas dhe me emancipimin e saj, shumica e mendimtarëve dhe e të urtëve nuk kanë patur kundërshti mendimi se...

Thesare në fjalët profetike

0
  Prijësi i besimtarëve, Omer ibnul Hatabi thotë: kam dëgjuar Profetin (a.s.) të thotë: “Me të vërtetë veprat varen sipas qëllimit. Çdokujt i takon ajo që...

Mos e vlerësoni fëmijën sipas notave të dëftesës

0
Çdo fëmijë ka prirje në një fushë të caktuar, për këtë arsye nuk duhet vlerësuar sipas rezultateve të dëftesës. Specialistët pohojnë se dëftesat në një...

TE FUNDIT