TË PRANOSH REALIZIMET E SHKENCËS, NUK DO TË THOTË TË MOHOSH BESIMIN TËND

0
  Për gati gjysmë shekulli ideologjia komuniste u përpoq të krijonte në Shqipëri një “njeri të ri” pa personalitet, “njeri masë” në turmën e njerëzve...

FAKTE SHKENCORE PËR AGJËRIMIN, ARGUMENTE PËR TË ZOTËT E MENDJES

0
 Agjërimi, përveç ndikimit shpirtëror, moral dhe social, ka edhe shumë efekte pozitive për shëndetin e njeriut. Dihet tashmë se shumë prej kafshëve dhe insekteve agjërojnë;...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

SHKENCA KURANORE

0
Kur’ani i Shenjtë zbriti për ta bërë njeriun të kuptojë dhe të besojë në ekzistencën e Allahut, si dhe ta orientojë në rrugën që...

BAZAT METAFIZIKE TË SËMUNDJES – 2

0
Konsiderata mbi sëmundjen Njëri prej faktorëve më të rëndësishëm(,) që përcaktojnë konsideratën mbi mjekësinë, është qëndrimi ndaj konceptit sëmundje. Ngaqë fakihët (specialistët e së drejtës...

DOBITË SHËNDETËSORE TË ABDESIT DHE NAMAZIT

0
                Pse Zoti zgjodhi formë lutjeje, adhurimi, namazin? Cilat janë dobitë e tij? Është namazi një rëndesë për njeriun apo një lehtësim për të?   Dobitë e namazit.   Të...

A e keni ditur që nafta përmendet në Kur’an?

0
Fjalën të cilën në versetin e mëposhtëm e kemi përmendur me “mbeturinë” është fjala arabe “guthaen”. Ndërsa fjala e zezë të cilën...

BAZAT METAFIZIKE TË SËMUNDJES- 1

0
Mjekësia është shkenca që merret me sëmundjet dhe mjekimin e tyre. Ekziston një lidhje e afërt midis planit...

Ndikimi i Abdestit në meridianet e energjisë së njeriut

0
Allahu i madhërishëm na ka shpallur se çdo gjë e ka krijuar nga uji:  “...ujin e bëmë bazë të...

TE FUNDIT