PËRKUJTIMI I HIXHRETIT PROFETIK

0
Në Mekën e atyre kohëve, kur paria Kurejshe që kishte mbushur zemrën me dëshirat për pasuri, fëmijë, gra dhe pije e që s’mund të...

DHJETË DITËT E PARA TË MUAJIT DHULHIXHE

0
Prej natyrës së njeriut është hutimi dhe harresa, por kjo nuk do të thotë që t’i humbim shpresat nga mëshira e falja e Allahut,...

“TË RINJT E SOTSHËM SI MEJTOJNË EDHE KUJT I MBESOJNË” Retrospektivë

0
Nji pyetje kjo aqe me randesi sa mundi të themi pa druajtësi fare se përgjegjëja e sajë mertonë studime të thella, dhe ka hijë...

KURANI OFRON SISTEMIN MË TË PËRKRYER PËR NJERËZIMIN

0
Për Kuranin Famëlartë janë shprehur shumë njerëz me fjalë të mrekullueshme gjatë 14 shekujve. Ajo që na takon neve sot, është që t’i përcjellim...

DI, PO NUK DO

0
Njeriu është i prirur drejt ecjes me kahe të kundërta. Shpesh paralele. Shpesh drejtime të kithëta. Akoma dhe më shpesh drejtime më pikëpërplasje të...

SFIDA E MYSLIMANIT PAS RAMAZANIT

0
Tashmë që muaji i begatë i Ramazanit mbaroi, myslimani përballet me një sfidë të vështirë, e cila është të ruajë të gjithë atë që...

LAMTUMIRË RAMAZAN

0
  “Çdo gjë që është në tokë, do të zhduket, e do të mbetet vetëm Fytyra (Qenia) e Zotit Tënd, plot Madhëri dhe Nderim” (Rrahman,...

NGA TREGIMI KUR’ANOR PËR MERJEMEN A.S., KAM MËSUAR SE LEHTËSIMI VJEN NGA NUK SHPRESOJMË

0
 Nga tregimi kur’anor për Merjem bint Imran, a.s., kam kuptuar se ligjet në kozmos kanë të bëjnë me njerëzit e jo me Allahun xh.sh.,...

MUAJI I RAMAZANIT ËSHTË MUAJI I KUR’ANIT

0
Muaji i Ramazanit në vetvete është muaji i Kur’anit. Kur’ani është fjala e Allahut (xh.sh.). Këndimi i Kur'anit ka një vend të posaçëm veçanërisht...

KAM NJË BRENGË, NUK E NDËRROJ AS ME NJËMIJË GËZIME

0
Njeriu, duke qenë se është krijuar që të ketë një natyrë me emocionalitet të luhatur, sprovohet në shumë mënyra.  Përvoja jetësore e forcon atë...

TE FUNDIT