REXHEP BOJA, NJERIU I KAUZËS SË FESË DHE ATDHEUT

0
(1946-2021) Paqja dhe qetësia që të ofron e sotshmja, duke qenë në atdheun tënd, në shtëpinë tënde, i lirë për të zgjedhur, i lirë për...

Kërkojeni diturinë nga djepi deri në varr

0
Allahu (xh.sh.) përmes Kuranit dhe Profetit (a.s.), iu bën thirrje besimtarëve të kërkojnë diturinë, herë në formë këshille e nxitje, dhe herë në formë...

YMETI IM ËSHTË SIKURSE SHIU I FRYTSHËM, NUK DIHET A ËSHTË MË I MIRË...

0
Allahu i Madhërishëm në Kur’an shpalli: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre.” (Err - Rra’d, 11) Ky...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

0
Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

TË LEXUARIT – SFIDA JONË

0
Të lexuarit, si rezultat i të paturit gjuhë të folur dhe të shkruar, është procesi bazik nëpërmejt të cilit njeriu kridhet në botën e...

NXITJA E ISLAMIT PËR ARSIMIMIN E GRUAS

0
    “A mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?” Njerëzimi përgjatë gjithë historisë në shoqëri të ndryshme ka vazhduar ta...

VETMIA DHE UNITETI

0
Zoti e ka krijuar njeriun si një qenie shoqërore. Individi duhet të dijë se nuk mund të beje qëndresë i vetem përballë grupeve, bashkimeve...

SI MUND TË SHPËTOJMË NGA ZEMËRIMI?

0
  Fjala gadab e përdorur në kuptimin e zemërimit dhe dufit, është një gjendje e cila shfaqet me dëshirën për të hequr situatat e tepruara...

FILOZOFIA E ISLAMIT PËR BASHKËJETESËN ME ATA QË KANË FE DHE KULTURË TJETËR

0
Kur’ani Fisnik ka ngritur një filozofi të dalluar islame në vizionin e tij për gjithësinë, jetën dhe marrëdhëniet mes gjallesave. Në këtë filozofi të...

Mendimet e një dijetari në shtratin e vdekjes

0
I Po lëngon në shtrat të vdekjes, një i ditur qindvjeçar, Filozof i dëgjuar, mjek i madh, dijetar, Që vargoj arsyes i hoqi e çdo libri faqet...

TE FUNDIT