Portreti i Ademit a.s. dhe Havasë në Kur’an dhe në Traditën Profetike

0
Historia e Ademit përmendet në Kuran 25 herë, me fjalë të ndryshme. Zoti në Kuran thotë: “Kujto kur Zoti u tha engjëjve: “Unë do...

30 VJET “DRITA ISLAME”

0
Në vitin 1967, Shqipëria u shpall shteti i parë ateist në historinë e njerëzimit, i cili kulmoi me aksionin e madh për çrrënjosjen e...

NGA TREGIMI KUR’ANOR PËR MERJEMEN R.A., KAM MËSUAR SE LEHTËSIMI VJEN ANDEJ NGA NUK...

0
Nga tregimi kur’anor për Merjem bint Imran, r.a., kam kuptuar se ligjet në kozmos kanë të bëjnë me njerëzit e jo me Allahun xh.sh.,...

MESAZHE NGA JETA E PROFETËVE

0
Zoti i gjithësisë ka krijuar gjithçka që ekziston dhe në qendër të krijimit vendosi njeriun. Ndërkohë, njerëzimin nuk e ka lënë asnjëherë pa udhëzues...

Gjithëpërfshirja e jashtëzakonshme e Kur’anit

0
  - Fjalët e Kur’anit janë vendosur në një mënyrë të tillë, saqë çdo frazë, çdo fjali, madje çdo shkronjë, e ndonjëherë edhe një sukun...

PEJGAMBERI MUHAMMED A.S.M NË LARTËSINË E RANGUT TË TIJ DHE NË MADHËSHTINË E LAVDISË...

0
MËSHIRA E DHURUAR PËR NJERËZIMIN Profeti Muhammed a.s.m ka një pozitë të madhërishme dhe një vlerë shumë të lartë; ai i ka tejkaluar të gjitha...

ÇDO JETË ËSHTË E RËNDËSISHME

0
Lindim të barabartë … marrim rrugëtime të ndryshme Edhe kur në këtë jetë gjithçka të duket bardhë e zi, mos harro se shumëdimensionalet gjenden diku,...

DOBITË SHËNDETËSORE TË ABDESIT DHE NAMAZIT

0
   Të jep gjallërim në trup. Lëvizjet që bëhen në namaz, për shkak se ndodhin në kohët e ndryshme të ditës, madje duke qenë...

E ARDHMJA E RINISË MYSLIMANE NË NJË BOTË TË GLOBALIZUAR

0
      Myslimanët kudo që shkuan sollën dituri, drejtësi, kulturë, moral, art, shkencë dhe përmes imanit i shndërruan ato vende nga vende ferrash e shkurresh, në...

ATMOSFERA MAGJEPSËSE E KURANIT

0
Kurani është manuali më i mrekullueshëm i mesazheve dhe ligjeve hyjnore. Ai është kodi që zgjidh enigmën e jetës, është çelësi i të vërtetave...

TE FUNDIT