SJELLJA E PROFETIT (A.S.) ME NJERËZIT

Të duash krijesat për hir të Krijuesit   Pejgamberi (a.s.) me moralin e tij të lartë që ia kishte dhuruar Allahu, i vlerësonte të gjithë njerëzit...

VITET X/XI – HIXHRI

VITET E DHJETË DHE TË NJËMBËDHJETË TË HIXHRIT   Khalidi dërgohet në Naxhran dhe Aliu në Jemen   Një numër të krishterësh të Naxhranit e kishin përqafuar Islamin,...

VITI IX – HIXHRI

VITI I NËNTË I HIXHRIT   DISA MISIONE VËZHGUESE TË VOGLA NË FILLIM TË VITIT TË NËNTË TË HIXHRIT   Misioni vëzhgues i Ujainah bin Hisn në...

VITI VIII – HIXHRI

VITI I TETË I HIXHRIT   Misioni vëzhgues i Galib bin Abdullah te Bani Mulawwih   Në muajin Safar të vitit 8 të Hixhrit, u dërgua një patrullë...

VITI VII – HIXHRI

VITI I SHTATË I HIXHRIT   Ekspedita e Khaibarit   Në Khaibar, rreth 200 milje në veri të Medines, afër kufirit me Sirinë, ishte krijuar një përqendrim i...

VITI VI – HIXHRI

VITI I GJASHTË I HIXHRIT   Gjatë vitit të gjashtë të Hixhretit, nuk u bë ndonjë betejë e rëndësishme, por vetëm një numër misionesh vëzhguese dhe...

VITI V – HIXHRI

VITI I PESTË I HIXHRIT   Ekspedita e Dhat al-Rika (Muharrem, viti 5, H. 1] / Qershor, 626)   Kurejshët dhe çifutët ia kishin arritur që të gjitha...

VITI IV – HIXHRI

VITI I KATËRT I HIXHRIT   Disa ekspedita pas Betejës së Uhudit   Fitorja e myslimanëve në Bedër i tronditi rëndë fiset e ndryshme të Arabisë dhe ata...

VITI III – HIXHRI

VITI I TRETË I HIXHRIT   Tradhtia e jehudinjve pas Betejës së Bedrit   Ne  çekëm diçka, në mënyrë të përmbledhur, për tradhtinë e çifutëve, kur u fol...

VITI II – HIXHRI

VITI I DYTË I HIXHRIT   PLANET ARMIQËSORE TË KUREJSHËVE NDAJ MYSLIMANËVE NË MEDINE   Megjithëse Profeti i Islamit a.s. dhe myslimanët emigruan në Medine, kurejshët nuk hoqën...

TE FUNDIT