KONCEPTI I KUR’ANIT 2

0
Kur’ani, nuk është vetë fjala e Pejgamberit por është libri i shpallur nga Allahu. Ai, është mrekullia më e madhe që dëshmon Pejgamberinë dhe,...

KONCEPTI I KUR’ANIT 1

0
Në lidhje me rrënjën e fjalës ka pasur diskutime. Disa kanë thënë që është paskajore, e cila ka kuptimin e “leximit” që vjen nga...

KUR NA PRANOHET LUTJA?

0
Dikush e pyeti imam Ahmedin: “O imam i nderuar, kur na pranohen lutjet? Imami Ahmedi iu përgjigj: “Kur ato shoqërohen me përgjërim.” Burri i tha: “Ma...

LUTJA DHE VETËDIJA E IHSANIT TE PROFETI A.S.

0
Në hadithin e njohur me emrin “Hadithi i Xhibrilit a.s.”, Profeti ynë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, pasi ka shprehur shtyllat...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Kremtimi i festave dhe i rasteve të tjera festive në Islam

0
Të treguarit interesim, qoftë në mënyrë individuale ose kolektive, lidhur me ndonjë çështje, është diçka që ndodh nga natyra e njeriut. Rasti që festohet mund...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

MËNYRA E MBAJTJES SË DUARVE NË NAMAZ

0
Gjatë hyrjes në disa xhami, një person përballet me një grumbull njerëzish të ndryshëm. Ai vëren dikë që qëndron në namaz me duart e...

DISTANCA QË DUHET MBAJTUR NDËRMJET KËMBËVE

0
Një pyetje që ndoshta vjen në mendjet e shumë njerëzve është: Si duhet të qëndroj në namaz? A duhet të qëndroj dhe këmbët e...

TE FUNDIT