KUR NA PRANOHET LUTJA?

0
Dikush e pyeti imam Ahmedin: “O imam i nderuar, kur na pranohen lutjet? Imami Ahmedi iu përgjigj: “Kur ato shoqërohen me përgjërim.” Burri i tha: “Ma...

LUTJA DHE VETËDIJA E IHSANIT TE PROFETI A.S.

0
Në hadithin e njohur me emrin “Hadithi i Xhibrilit a.s.”, Profeti ynë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, pasi ka shprehur shtyllat...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Kremtimi i festave dhe i rasteve të tjera festive në Islam

0
Të treguarit interesim, qoftë në mënyrë individuale ose kolektive, lidhur me ndonjë çështje, është diçka që ndodh nga natyra e njeriut. Rasti që festohet mund...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

MËNYRA E MBAJTJES SË DUARVE NË NAMAZ

0
Gjatë hyrjes në disa xhami, një person përballet me një grumbull njerëzish të ndryshëm. Ai vëren dikë që qëndron në namaz me duart e...

DISTANCA QË DUHET MBAJTUR NDËRMJET KËMBËVE

0
Një pyetje që ndoshta vjen në mendjet e shumë njerëzve është: Si duhet të qëndroj në namaz? A duhet të qëndroj dhe këmbët e...

VEPRIMET E NDALUARA NË ISLAM DHE PENDIMI

0
Veprimet e ndaluara në fenë Islame quhen harame. Kur veprohet një gjë që është e ndaluar (haram) në fe, është gjynah. Allahu (xh.sh.) ka...

DETYRAT TONA MORALE

0
Detyrat tona ndaj Allahut Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën... Hëna, dielli, yjet, retë,...

TE FUNDIT