Prefekti i parë i Mekës pas Islamit

0
Attab ibn Esidi (r.a.) ishte akoma një djalosh 11 ose 12 vjeçar kur Profeti (a.s.) emigroi nga Meka për në Medinën e bekuar. Që...

PROFESIONI I SAHABEVE DHE VEÇORITË E TYRE

0
Të marrësh pjesë në atmosferën e Rrasulullahut (a.s) dhe të ngjyrosesh me bojën e tij, ti dalësh për zot Islamit në momentet më të...

NDJESHMËRIA E SAHABEVE NË TË SHPREHUR

0
  Rruga që ndiqet, mënyra se si merret për bazë dhe se si shprehet mendimi, ndjenja, dija, përcaktimi dhe përvoja, quhet artikulimi i të folurit...

SAKRIFICAT E SAHABËVE NË MISIONIN E KUMTIMIT TË FESË

0
“Sahabe” quhet çdokush i cili ka parë Rasulallahun a.s. me sy të lirë, që ka jetuar pak kohë me të dhe që i ka...

ME SAHABET

0
Duke trajtuar jetëshkrimin dhe historinë e shokëve të profetit Muhamed a.s, ne nuk është se thjesht po tregojmë disa ngjarje dhe tregime sa për...

COPËZA NGA JETA E SAHABEVE

0
Edhe kjo nuk ishte parë Meka u çlirua…. Deri atë ditë kishte jetuar me sy mbyllur larg Islamit për shkaqe të ndryshme. Menjëherë pas çlirimit erdhi...

TE FUNDIT