SHPËTOJE VETEN NGA LITARI I EPSHIT DHE I ZEMËRIMIT

0
Brenda teje janë ndërthurur tipare të kafshëve, egërsirave dhe engjëjve. Shpirti është realiteti i thelbit tënd, ndërkohë që të tjerat janë të huaja për...

MESAZHE NGA SENEKA

0
- Ne nuk kemi pak kohë, por kemi humbur shumë kohë. Jeta është mjaft e gjatë dhe na është dhënë me bujari për të...

DORËZOJANI FËMIJËVE ÇELËSAT E SUKSESIT

0
Dorëzojani fëmijëve çelësat e besimit te vetja, te sinqeriteti dhe te të folurit drejt. Asgjë tjetër nuk e nxit gënjeshtrën dhe dinakërinë siç e...

NJË TRADITË E BUKUR

0
Një person tregon: Bashkë me një mikun tim hymë në një kafene të vogël. Pasi bëmë porosinë u nisëm drejt tavolinës. Ndërkohë, dy burra...

NDRYSHIMI I NIJETIT

0
  Tregohet se një burrë dëgjoi se disa njerëz adhuronin një pemë në vend të Zotit. I revoltuar nga kjo që dëgjoi ai rrëmbeu sëpatën...

NJË BURRË

0
  “Dhe prej skajit më të largët të qytetit erdhi një njeri(burrë) që ngutej e tha: - O populli im, dëgjoni të dërguarit. Dëgjoni ata...

NXËNËSI I ZGJUAR

0
  E ka pyetur Shekik el-Belhi nxënësin e tij, Hatim el-Esamin. Sa vjet ke mësuar tek unë? Gati 33 vjet, i përgjigjet nxënësi. Mësuesi - Çfarë ke...

PËRGJIGJE ME TË NJËJTËN MONEDHË

0
Sprova Një hebre, me qëllim për të sprovuar Profetin (a.s.), i afrohet duke treguar një ushqim që mbante në dorë: -  O profeti islam, e pyet....

BISEDA NDËRMJET PROFETIT (A.S.) DHE IBLISIT (Djallit)

0
Përcillet nga ibn Abbasi se Muadh ibn Xhebeli transmeton: Një ditë kur i dërguari i Allahut (s.a.v.) po bisedonte me sahabët në shtëpinë e Ejub...

Debati mes Imam Ebu Hanifes dhe Imam Malikut

0
Para takimit me Imam Ebu Hanifen, Imam Maliku thoshte: “Kujdes nga pasuesit e mendjes (ehl’ur-re’ji)”. Shkolla e Imam Ebu Hanifes quhej “Shkolla e pasuesve...

TE FUNDIT