TË PRANOSH REALIZIMET E SHKENCËS, NUK DO TË THOTË TË MOHOSH BESIMIN TËND

0
  Për gati gjysmë shekulli ideologjia komuniste u përpoq të krijonte në Shqipëri një “njeri të ri” pa personalitet, “njeri masë” në turmën e njerëzve...

MREKULLIA E KRIJUESIT – ZHVILLIMI EMBRIONAL DHE LINDJA E JASHTËZAKONSHME E KANGURIT

0
Sistemi për shumëzim te kanguri është tërësisht i ndryshëm në krahasim me gjitarët e tjerë. Embrioni i kangurit kalon nëpër stade të caktuar të...

BAZAT METAFIZIKE TË SËMUNDJES- 1

0
Mjekësia është shkenca që merret me sëmundjet dhe mjekimin e tyre. Ekziston një lidhje e afërt midis planit...

DOBITË SHËNDETËSORE TË ABDESIT DHE NAMAZIT

0
                Pse Zoti zgjodhi formë lutjeje, adhurimi, namazin? Cilat janë dobitë e tij? Është namazi një rëndesë për njeriun apo një lehtësim për të?   Dobitë e namazit.   Të...

FAKTE SHKENCORE PËR AGJËRIMIN, ARGUMENTE PËR TË ZOTËT E MENDJES

0
 Agjërimi, përveç ndikimit shpirtëror, moral dhe social, ka edhe shumë efekte pozitive për shëndetin e njeriut. Dihet tashmë se shumë prej kafshëve dhe insekteve agjërojnë;...

Ndikimi i Abdestit në meridianet e energjisë së njeriut

0
Allahu i madhërishëm na ka shpallur se çdo gjë e ka krijuar nga uji:  “...ujin e bëmë bazë të...

SHKENCA KURANORE

0
Kur’ani i Shenjtë zbriti për ta bërë njeriun të kuptojë dhe të besojë në ekzistencën e Allahut, si dhe ta orientojë në rrugën që...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

TE FUNDIT