NDJESHMËRIA E SAHABEVE NË TË SHPREHUR

0
  Rruga që ndiqet, mënyra se si merret për bazë dhe se si shprehet mendimi, ndjenja, dija, përcaktimi dhe përvoja, quhet artikulimi i të folurit...

SAKRIFICAT E SAHABËVE NË MISIONIN E KUMTIMIT TË FESË

0
“Sahabe” quhet çdokush i cili ka parë Rasulallahun a.s. me sy të lirë, që ka jetuar pak kohë me të dhe që i ka...

Prefekti i parë i Mekës pas Islamit

0
Attab ibn Esidi (r.a.) ishte akoma një djalosh 11 ose 12 vjeçar kur Profeti (a.s.) emigroi nga Meka për në Medinën e bekuar. Që...

TE FUNDIT