PEJGAMBERI MUHAMMED A.S.M NË LARTËSINË E RANGUT TË TIJ  DHE NË MADHËSHTINË E...

0
                                                                       Profesor Makrishna, nga vepra “Muhammedi Profet” MËSHIRA E DHURUAR PËR NJERËZIMIN Profeti Muhammed a.s.m ka një pozitë të madhërishme dhe një vlerë shumë të lartë;...

ISLAMI MES MENDJES DHE ZEMRËS

0
Allahu xh.sh e krijoi njeriun dhe e pajisi me dy të vërteta të mëdha, të cilat janë: Mendja dhe zemra. Ai i dha secilës...

Ai ka folur 14 shekuj më parë (shërim për çdo sëmundje)

0
Ai ka folur 14 shekuj më parë dhe sot shkenca dhe shkencëtarët përkulen me respekt dhe edukatë duke i thënë me zë...

Hixhreti – një ftesë e përditshme për besimtarët e vërtetë

0
Jeta e njeriut të parë në tokë filloi me hixhret (emigrim). Ademi a.s. me anën e hixhretit solli udhëzimin e parë në tokë, njohuritë...

I gjalli dhe i vdekuri

0
  “Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është si shembulli i të...

VLERAT E MUAJIT TË RAMAZANIT

0
Njëra prej të mirave të panumërta që na ka favorizuar Allahu Dhurues e Bamirës, është edhe Ramazani, muaj i shenjtë për myslimanët. Muaji i...

Muhamed, o i dashuri Profet!

0
Sa herë që përjetoj muajin në të cilin ti linde, thellësia e zemrës më shtyn që ndjenjat e...

TË LEXUARIT – SFIDA JONË

0
Të lexuarit, si rezultat i të paturit gjuhë të folur dhe të shkruar, është procesi bazik nëpërmejt të cilit njeriu kridhet në botën e...

Vizita e Qabesë së Madhnueshme

0
Kur viziton Qaben, shtëpinë e parë të adhurimit, të ndërtuar me urdhrin e Allahut, një pelegrin bëhet dëshmitar i faktit se cilësitë tokësore si...

MODERNIZMI, GLOBALIZMI DHE DIALOGU MIDIS QYTETËRIMEVE

0
Vlerat bazë të shekullit XXI janë modernizmi, pluralizmi, individualizmi dhe feja. Disa pretendojnë që modernizmi i ka bërë njësh jetën vetjake dhe shoqërore, duke...

TE FUNDIT