Ai ka folur 14 shekuj më parë (shërim për çdo sëmundje)

0
Ai ka folur 14 shekuj më parë dhe sot shkenca dhe shkencëtarët përkulen me respekt dhe edukatë duke i thënë me zë...

“Agjërimi është për Mua dhe Unë do të shpërblej për të”

0
Shpesh njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore. Ai...

Ky nuk është rasti i parë që Qabeja mbyllet për besimtarët

0
Qabeja zë një vend shumë të rëndësishëm në fenë Islame. Është vend-adhurimi i parë i ndërtuar në tokë, vend i shenjtë të...

COVID-19 dhe qasja Profetike

0
  Situata në të cilën gjendet vendi ynë këto ditë por edhe e gjithë bota mbarë, e sunduar nga...

Thërrime urtësie 1

0
Robtë e të Plotmëshirshmit janë ata që...  ecin në tokë me thjeshtësi dhe, kur u drejtohen të paditurit, thonë:...

Profeti Muhamed – Njeri i Paqes

0
Profeti Muhamed është i Dërguari i Zotit dhe përmes shpalljes së dërguar nga Zoti, ai i përcolli Islamin...

Duaja ndaj sëmundjeve dhe fatkeqësive

0
Të nderuar lexues! Krahas masave higjenike që duhet të marrim për parandalimin e koronavirusit, të mos lëmë pas dore...

Mesazhe urtësie

0
1. “Dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve, dhe profetët nuk lanë trashëgim as dinar dhe as dërhem, por kanë lënë...

Thërrime urtësie 2

0
MASHTRIMI Njerëzit i duan shumë tri gjëra që nuk iu përkasin; duan nefsin (egon) dhe shpirtin (plotësimin e dëshirave),...

Përgatituni ta takoni Zotin tuaj me zemër të pastër

0
Pasi mbylli karrierën e tij, para një audience shumë të gjerë, ish-boksierit më të famshëm në botë, Muhamed Aliut, iu...

TE FUNDIT