29 VITE “DRITA ISLAME”

0
Në vitin 1967, Shqipëria u shpall shteti i parë ateist në historinë e njerëzimit, i cili kulmoi me aksionin e madh për çrrënjosjen e...

NË 29 VJETORIN E ORGANIT TË SHTYPIT “DRITA ISLAME”

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut xh.sh., Krijuesit të botëve, Mëshiruesit, që na pajisi me dritën e besimit. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi...

GRUAJA QË FLISTE VETËM ME KURAN!  

0
Abdullah ibn Mubarek tregon për një ngjarje që i kishte ndodhur gjatë rrugës së kthimit nga Haxhi. Ai tregon se kishte takuar në rrugë një...

QYTETËRIMI ISLAM

0
Gjatë Mesjetës (e njohur në historinë evropiane si Epoka e Errësirës), një qytetërim i mrekullueshëm po shndriste në Lindjen muslimane. Duke iu bindur udhëzimeve...

UDHËZUES METODIK PËR IMAMË DHE VAIZA

0
Hyrje Kuadrot fetarë, imam – vaiza përbëjnë plejadën e ardhshme të dijetarëve islamë. Shumica e të rinjve të arsimuar në universitete islame jashtë vendit,...

BESIMI NË ISLAM

0
Njeriu është një qenie e përbërë prej shpirtit dhe trupit. Ashtu sikurse ka nevojë trupi për ushqime që hahen e pihen, edhe shpirti ka...

Vizita e Qabesë së Madhnueshme

0
Kur viziton Qaben, shtëpinë e parë të adhurimit, të ndërtuar me urdhrin e Allahut, një pelegrin bëhet dëshmitar i faktit se cilësitë tokësore si...

Ai (a.s.), dhuratë e madhe për besimtarët

0
Në sajë të “dritës”, që Zoti e krijoi në cilësinë e një dielli dhe që e zbriti si një kandil në qiellin e njerëzimit,...

ETIKA ISLAME NË MBROJTJE TË JETËS DHE DINJITETIT NJERËZOR

0
Njeriu është një qenie shoqërore dhe e detyruar të jetojë në shoqëri. Për rrjedhojë, nuk mund të sillet si të dojë. Ai është i...

PAQJA, SIGURIA DHE ROLI I LIDERËVE TË BESIMIT

0
Nisur nga termi “islam”, kuptojmë që në thelbin e tij ka paqen. Kjo për faktin se njeriu i nënshtrohet vetëm Krijuesit, Zotit të Lartësuar,...

TE FUNDIT