Haxhi, udhëtimi i jetës

0
Rituali i haxhit shpreh një akt adhurimi të shkallës më të lartë të mundshme. Ai paraqet horizontet e Madhështisë Hyjnore, të cilat ne nuk...

Surja Asr, një këshillë e shkurtër kuranore

0
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në humbje të sigurt. Me përjashtim të...

Serioziteti në balancën e Islamit

0
Të jesh serioz nuk do të thotë të privohesh nga qeshja dhe humori, por do të thotë ta marrësh sa më seriozisht jetësimin e...

RESPEKTI I HARRUAR

0
Shpesh dëgjojmë të flitet për respektin e prindërve dhe për keqtrajtimin që disa fëmijë u bëjnë prindërve të tyre. Por, para se fëmijët tanë...

Njeriu ёshtё me atё qё do

0
Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me të. Në kthim të gjithë vinin ta vizitonin profetin dhe...

Tre vese të liga

0
Allahu xh.sh. ua fal gabimet atyre që kërkojnë ndjesë me sinqeritet dhe i përfshin në mëshirën e Vet të pafundme. Për të siguruar një...

MUHAMEDİ (S.A.V.) NË BOTËN MODERNE  

0
Krahas orientalizmit modern të prodhuar nga elementët materializues të kulturës europiane në shek. XVIII, në Perëndim nisi të ndryshonte vështrimi ndaj Islamit dhe Hz....

Rreth virtyteve të Profetit Muhamed a.s.

0
  Profeti (a.s.) ka shumë virtyte. Ne do të përmendim vetëm disa. Profetit i zbriti Kur’ani – Zbulesa më e fundit e Allahut për gjithë...

Surja Nasr, sihariqi i gëzueshëm dhe i hidhërueshëm i Allahut

0
Surja Nasr përbëhët nga tri ajete dhe ka zbritur në Medine. Trasmetohet nga Aishja r.a., nëna e besimtarëve, se ka thënë: “Pasi zbriti surja...

Agjërimi dhe dimensioni shpirtëror i tij

0
Si njëri prej adhurimeve, agjërimi është shumë i hershëm dhe ka ekzistuar me disa ndryshime në të gjitha periudhat e historisë. Mund të thuhet...

TE FUNDIT