MODERNIZMI, GLOBALIZMI DHE DIALOGU MIDIS QYTETËRIMEVE

0
Vlerat bazë të shekullit XXI janë modernizmi, pluralizmi, individualizmi dhe feja. Disa pretendojnë që modernizmi i ka bërë njësh jetën vetjake dhe shoqërore, duke...

ISLAMI MES MENDJES DHE ZEMRËS

0
Allahu xh.sh e krijoi njeriun dhe e pajisi me dy të vërteta të mëdha, të cilat janë: Mendja dhe zemra. Ai i dha secilës...

PEJGAMBERI MUHAMMED A.S.M NË LARTËSINË E RANGUT TË TIJ  DHE NË MADHËSHTINË E...

0
                                                                       Profesor Makrishna, nga vepra “Muhammedi Profet” MËSHIRA E DHURUAR PËR NJERËZIMIN Profeti Muhammed a.s.m ka një pozitë të madhërishme dhe një vlerë shumë të lartë;...

FILLOJE NGA E PARA

0
Edhe pse vitet ikin njëri pas tjetrit dhe, bashkë me kalimin e tyre, ngarkohemi me mëkate nga më të ndryshmet, kjo nuk duhet të...

BAJRAMI, DITË GËZIMI DHE UNITETI

0
Ditët e Bajrameve janë gëzimi i individit dhe i shoqërisë, janë ndarja e këtij gëzimi mes njerëzve, janë hyrje në klimën e ndjenjave, janë...

QËLLIMI YNË, KËNAQËSIA E ZOTIT

0
 Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti dhe si i tillë, kërkohet prej tij që punët t’i ketë të bukura në...

VLERAT E MUAJIT TË RAMAZANIT

0
Njëra prej të mirave të panumërta që na ka favorizuar Allahu Dhurues e Bamirës, është edhe Ramazani, muaj i shenjtë për myslimanët. Muaji i...

MIRËSEVJEN MUAJI I BEKUAR I RAMAZANIT

0
Erdhi muaji i Ramazanit. Erdhi që të ringjallë shpresat tona, që të na forcojë edhe më shumë besnikërinë ndaj Allahut, të na përkujtojë amanetin...

RËNDËSIA E NAMAZIT TË TERAVISË

0
Fjala Teravih është shumësi i fjalës arabe “terviha” dhe ka kuptim “të pushosh, apo të qetësohesh”. Gjatë muajit të Ramazanit, pas namazit të jacisë,...

KËNAQËSIA E JETËS NË KËNAQËSINË E ZEMRËS

0
Nuk ka njeri që nuk ëndërron për jetë të paqtë. Njeriut nuk i pëlqejnë dhimbjet dhe vuajtjet që sjellin nga pas. Shkaktojnë lodhje, mërzi,...

TE FUNDIT