TOLERANCA NDËRFETARE NË TRADITËN PROFETIKE

0
Toleranca dhe harmonia ndërfetare në Islam, shohim se buron nga Kur’ani dhe Tradita Profetike e Hz. Muhamedit (a.s.). Në këtë artikull do të trajtojmë...

Muhamed, o i dashuri Profet!

0
Sa herë që përjetoj muajin në të cilin ti linde, thellësia e zemrës më shtyn që ndjenjat e...

Thërrime urtësie 1

0
Robtë e të Plotmëshirshmit janë ata që...  ecin në tokë me thjeshtësi dhe, kur u drejtohen të paditurit, thonë:...

Thërrime urtësie 2

0
MASHTRIMI Njerëzit i duan shumë tri gjëra që nuk iu përkasin; duan nefsin (egon) dhe shpirtin (plotësimin e dëshirave),...

Përgatituni ta takoni Zotin tuaj me zemër të pastër

0
Pasi mbylli karrierën e tij, para një audience shumë të gjerë, ish-boksierit më të famshëm në botë, Muhamed Aliut, iu...

Mesazhe urtësie

0
1. “Dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve, dhe profetët nuk lanë trashëgim as dinar dhe as dërhem, por kanë lënë...

I gjalli dhe i vdekuri

0
  “Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është si shembulli i të...

Ajete, hadithe dhe urtësi për Ramazanin

0
  Ajete Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar. Agjërimi ju...

EMRI I ZOTIT “ALLAH”

0
Për rëndësinë e kësaj teme është me vlerë të themi se njohja e Allahut na udhëzon kah dashuria ndaj Tij, frika, shpresa...

Ky nuk është rasti i parë që Qabeja mbyllet për besimtarët

0
Qabeja zë një vend shumë të rëndësishëm në fenë Islame. Është vend-adhurimi i parë i ndërtuar në tokë, vend i shenjtë të...

TE FUNDIT