KAM NJË BRENGË, NUK E NDËRROJ AS ME NJËMIJË GËZIME

0
Njeriu, duke qenë se është krijuar që të ketë një natyrë me emocionalitet të luhatur, sprovohet në shumë mënyra.  Përvoja jetësore e forcon atë...

KËNAQËSIA E JETËS NË KËNAQËSINË E ZEMRËS

0
Nuk ka njeri që nuk ëndërron për jetë të paqtë. Njeriut nuk i pëlqejnë dhimbjet dhe vuajtjet që sjellin nga pas. Shkaktojnë lodhje, mërzi,...

KONSULTIMI DHE RËNDËSIA E TIJ NË FAMILJE

0
Vet fjala konsultim, do të thotë të orientohesh, të marrësh mendimin dhe të këshillohesh rreth një çështjeje me një person apo me një grup...

KUR NA PRANOHET LUTJA?

0
Dikush e pyeti imam Ahmedin: “O imam i nderuar, kur na pranohen lutjet? Imami Ahmedi iu përgjigj: “Kur ato shoqërohen me përgjërim.” Burri i tha: “Ma...

FAMILJA – VATËR E BESIMIT

0
“Ka fole familjare të bekuara, të ngritura mbi logjikën dhe gjykimin, duke u mbështetur qysh në hapat e para te Zoti, që funksionojnë gjatë...

MUHAMEDI – SHPËTIMTARI I QYTETËRIMIT TË PËRBOTSHËM

0
Muhamedi (a.s.) është më i madhi mirëbërës i njerëzimit, për arsye se ai nuk është vetëm bamirësi i një kombi, ose i një shoqërie,...

PROBLEMI NUK ËSHTË MUNGESA E MODERNIZIMIT, PROBLEMI ËSHTË MUNGESA E IDENTITETIT

0
Gjendja e njeriut pasqyrohet në atë se ai në çdo kohë e në çdo vend mërzitet prej së vjetrës dhe priret e nxiton për...

LUTJA SI PRAKTIKË PROFETIKE EDUKIMI

0
Njeriu është krijuar dhe përsosur në strukturën dhe funksionimin e tij fizik. Tërë trupi i tij, që nga qeliza e deri te sistemet e...

AGJËRIMI – NJË DHURATË E MADHE HYJNORE

0
AGJËRIMI – NJË DHURATË E MADHE HYJNORE Shpeshherë njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore të...

NATA E MIRË BERAET

0
Nata e pesëmbëdhjetë (nata që lidh ditën e 14 me ditën e 15) të muajit Shaban sipas kalendarit hënor, është Nata e Mirë e...

TE FUNDIT