MOS LEJONI PROBLEMET E MOSHËS SË MESME TË DËMTOJNË MARTESËN TUAJ!

0
Dy gabimet më të mëdha që bëjnë zakonisht bashkëshortët janë ose të pranojnë gjithçka ashtu siç është me mendimin se bashkëshorti/tja nuk do të...

VLERAT E MUAJIT TË RAMAZANIT

0
Njëra prej të mirave të panumërta që na ka favorizuar Allahu Dhurues e Bamirës, është edhe Ramazani, muaj i shenjtë për myslimanët. Muaji i...

FAMILJA – VATËR E BESIMIT

0
“Ka fole familjare të bekuara, të ngritura mbi logjikën dhe gjykimin, duke u mbështetur qysh në hapat e para te Zoti, që funksionojnë gjatë...

MODELI ISLAM NË EMANCIPIMIN E GRUAS

0
Kur flitet për gruan dhe emancipimin e saj, të gjithë njerëzit me arsye të shëndoshë pajtohen me faktin se mbi supet e gruas rëndojnë...

KUR NA PRANOHET LUTJA?

0
Dikush e pyeti imam Ahmedin: “O imam i nderuar, kur na pranohen lutjet? Imami Ahmedi iu përgjigj: “Kur ato shoqërohen me përgjërim.” Burri i tha: “Ma...

30 VJET LIRI BESIMI

0
Pas 23 viteve të ndalimit të fesë me ligj, Zoti bëri të mundur që me datë 16 nëntor 1990, të rihapet xhamia...

EDUKIMI FETAR MERRET QË NË BARKUN E NËNËS!

0
Jo vetëm zhvillimi fizik dhe mendor, por edhe ai moral dhe fetar është i lidhur me mënyrën e jetesës së nënës gjatë shtatzënisë. Hapat...

NATA E MIRË E ISRASË DHE MIRAXHIT

0
Në fundet e periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të profetësisë në Mekë, në vitin 621 dhe sipas pikëpamjes së pranuar, natën e njëzetegjashtë që lidh natën e...

UMETI ISLAM SI NOCION DHE KARAKTERISTIKAT E TIJ

0
Nëse do të bëhej e mundur për ne që të pyesnim disa individë në shoqërinë tonë rreth “Umetit islam sot”, përgjigjet e pritura do...

PËRSIATJE E SHKURTËR MBI LINDJEN E NJERIUT MODERN

0
Mesjeta dhe Rilindja janë dy epoka të cilat në thelbin e tyre janë krejt të kundërta pavarësisht se zhvillohen në të njëjtin truall gjeografik,...

TE FUNDIT