Ai ka folur 14 shekuj më parë (shërim për çdo sëmundje)

0
Ai ka folur 14 shekuj më parë dhe sot shkenca dhe shkencëtarët përkulen me respekt dhe edukatë duke i thënë me zë...

Profeti Muhamed – Njeri i Paqes

0
Profeti Muhamed është i Dërguari i Zotit dhe përmes shpalljes së dërguar nga Zoti, ai i përcolli Islamin...

Namazi – Dhurata më e madhe e Miraxhit

0
Sapo futemi në tre muajt e begatë, filloj e meditoj mbi ngjarjet që kanë shënjuar gjatë tyre. Një...

Jeto për Zotin, jo për njerëzit

0
Krijuesi i Gjithësisë, Allahu i Lartësuar na sjell në këtë botë me një qëllim primar, që ta adhurojmë...

TE FUNDIT