Durimi, dhuntia më e madhe

0
“Kush kërkon të durojë, Allahu i jep durim dhe askujt nuk i është dhënë dhunti më e mirë dhe më e madhe, se sa...

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

0
“Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Veprën e keqe pasoje me vepër të mirë që ta fshijë atë (të keqen) dhe sillu mirë me...

PENDESA, SI FRYT I NDJENJËS SË VETËGJYKIMIT

0
“Vërtetë Allahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të...

Njeriu ёshtё me atё qё do

0
Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me të. Në kthim të...

TE FUNDIT