Falenderimi, virtyt i paçmuar

0
Transmetohet nga Mugire: Profeti (a.s.) ka qëndruar aq gjatë duke falur namaz, derisa i janë enjtur këmbët dhe Aishja i tha: Allahu t’i ka...

Njeriu ёshtё me atё qё do

0
Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me të. Në kthim të...

Kotësirat

0
Profeti i nderuar shprehet kështu në një hadith: “Braktisja e kotësive është ndër bukuritë e Islamit të personit”. Kotësi do të thotë të merresh...

Namazi është drita e syve

0
“Allahu ua ka bërë farz robve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën...

Tre Muajt e begatë

0
“Allahu im! Na i bëj të bekuara Rexhepin dhe Shabanin dhe na e bëj të bekuar muajin e Ramazanit” Begatitë e Allahut ndaj robërve të...

PENDESA, SI FRYT I NDJENJËS SË VETËGJYKIMIT

0
“Vërtetë Allahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të...

Veprimi më i frikshëm

0
Shedad bin Eusi transmeton se profeti Muhamed (a.s.) ka thënë: “Më e frikshmja e gjërave për të cilat trembem për umetin tim është hipokrizia”. ...

FRUTI NË MJEKËSINË PROFETIKE

0
Janë një sërë thëniesh të Profetit mbi vetë mjekësinë dhe posaçërisht lidhur me atë që quhet profilaksi. Fundja, një pjesë të madhe të mjekësisë...

Turpi është pjesë e besimit

0
Transmetohet nga Umran ibn Husejn se Profeti Muhamed (s.a.s.) ka thënë: “Turpi nuk sjell tjetër veçse të mira” Turpi për të cilën i dërguari i...

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

TE FUNDIT