DYZET HADITHE MBI MORALIN

0
-1- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (رَضِيَ الله عَنْهَا) سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ (صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ   فِي الْمِيزَانِ اَلْخُلُقُ  الْحَسَنُ Hazreti Ummu’d-Derdâ (radijallahu anha)...

MOS U ZEMËRO!

0
 Ebu Hurejra tregon se një njeri i tha Profetit (a.s.): Më jep një këshillë! Ai i tha: “Mos u zemëro!” Tjetri e përsëriti pyetjen...

Durimi, dhuntia më e madhe

0
“Kush kërkon të durojë, Allahu i jep durim dhe askujt nuk i është dhënë dhunti më e mirë dhe më e madhe, se sa...

Përfolja dhe pasojat e saj

0
Hz. Muhamedi (a.s.) i thotë sahabëve: “A e dini ç’është përfolja”? Sahabët i thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më mirë....

Falenderimi, virtyt i paçmuar

0
Transmetohet nga Mugire: Profeti (a.s.) ka qëndruar aq gjatë duke falur namaz, derisa i janë enjtur këmbët dhe Aishja i tha: Allahu t’i ka...

Vlera e nijetit në fenë Islame

0
“Veprat vlerësohen sipas nijetit (qëllimit) dhe çdo njeriut i takon ajo që ka për nijet”. Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti...

Namazi është drita e syve

0
“Allahu ua ka bërë farz robve pesë kohë namaz. Atij që i fal këto namaze plotësisht pa i nënvleftësuar, Allahu i ka dhënë fjalën...

Devotshmëria dhe sjellja e mirë

0
“Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Veprën e keqe pasoje me vepër të mirë që ta fshijë atë (të keqen) dhe sillu mirë me...

Kotësirat

0
Profeti i nderuar shprehet kështu në një hadith: “Braktisja e kotësive është ndër bukuritë e Islamit të personit”. Kotësi do të thotë të merresh...

Turpi është pjesë e besimit

0
Transmetohet nga Umran ibn Husejn se Profeti Muhamed (s.a.s.) ka thënë: “Turpi nuk sjell tjetër veçse të mira” Turpi për të cilën i dërguari i...

TE FUNDIT