PESË DHUNTI

0
“Atje, ata do të thërrasin: “O Zoti ynë, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira e jo nga ato që kemi bërë.” (Atyre...

 TERMİ ”KITAB” – LIBRI

0
          Fjala libër është formuar nga rrënja e foljes ‘ke-te-be’. Paskajorja e kësaj foljeje e cila është  el- ketb, do të...

YMETI IM ËSHTË SIKURSE SHIU I FRYTSHËM, NUK DIHET A ËSHTË MË I MIRË...

0
Allahu i Madhërishëm në Kur’an shpalli: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre.” (Err - Rra’d, 11) Ky...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

0
Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

FILOZOFIA E ISLAMIT PËR BASHKËJETESËN ME ATA QË KANË FE DHE KULTURË TJETËR

0
Kur’ani Fisnik ka ngritur një filozofi të dalluar islame në vizionin e tij për gjithësinë, jetën dhe marrëdhëniet mes gjallesave. Në këtë filozofi të...

PËRKUJTIMI I HIXHRETIT PROFETIK

0
Në Mekën e atyre kohëve, kur paria Kurejshe që kishte mbushur zemrën me dëshirat për pasuri, fëmijë, gra dhe pije e që s’mund të...

DHJETË DITËT E PARA TË MUAJIT DHULHIXHE

0
Prej natyrës së njeriut është hutimi dhe harresa, por kjo nuk do të thotë që t’i humbim shpresat nga mëshira e falja e Allahut,...

“TË RINJT E SOTSHËM SI MEJTOJNË EDHE KUJT I MBESOJNË” Retrospektivë

0
Nji pyetje kjo aqe me randesi sa mundi të themi pa druajtësi fare se përgjegjëja e sajë mertonë studime të thella, dhe ka hijë...

KURANI OFRON SISTEMIN MË TË PËRKRYER PËR NJERËZIMIN

0
Për Kuranin Famëlartë janë shprehur shumë njerëz me fjalë të mrekullueshme gjatë 14 shekujve. Ajo që na takon neve sot, është që t’i përcjellim...

DI, PO NUK DO

0
Njeriu është i prirur drejt ecjes me kahe të kundërta. Shpesh paralele. Shpesh drejtime të kithëta. Akoma dhe më shpesh drejtime më pikëpërplasje të...

TE FUNDIT