NË FRYMËN E AUTOKRITIKËS

0
Allahu i ka dhënë njeriut që në krijim vullnetin dhe dëshirën për të vepruar çdo gjë. Gjithashtu i ka dhënë edhe mendjen...

BESIMTARI DHE SFIDAT E SHEKULLIT

0
Shekulli i 21 mund të quhet me plot gojën shekulli i teknologjisë. Besimtari e gjen veten përballë sfidave të ndryshme në çdo kohë, por...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

0
Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

MUHAMEDI – SHPËTIMTARI I QYTETËRIMIT TË PËRBOTSHËM

0
Muhamedi (a.s.) është më i madhi mirëbërës i njerëzimit, për arsye se ai nuk është vetëm bamirësi i një kombi, ose i një shoqërie,...

NGA TREGIMI KUR’ANOR PËR MERJEMEN A.S., KAM MËSUAR SE LEHTËSIMI VJEN NGA NUK SHPRESOJMË

0
 Nga tregimi kur’anor për Merjem bint Imran, a.s., kam kuptuar se ligjet në kozmos kanë të bëjnë me njerëzit e jo me Allahun xh.sh.,...

Një burrë që udhëzonte drejt pastërtisë së besimit, moralit dhe virtytit

0
  Lukmani ishte njeri i ruajtur dhe person që shquhej për devotshmëri dhe moral të lartë. Për shkak të...

Veprat e mira

0
  “Vërtet, Allahu (patjetër) do ta ndihmojë këdo që e ndihmon Atë (rrugën e Tij). Allahu është vërtet i...

KAM NJË BRENGË, NUK E NDËRROJ AS ME NJËMIJË GËZIME

0
Njeriu, duke qenë se është krijuar që të ketë një natyrë me emocionalitet të luhatur, sprovohet në shumë mënyra.  Përvoja jetësore e forcon atë...

30 VJET NGA RITHEMELIMI I KMSH-SË

0
Historia e viteve që pasuan me fillimin e Luftës së Dytë Botërore, e më pas, do të ishte shumë e ashpër me besimin dhe...

Të pasurit e varfër – të varfrit e pasur

0
Jeta e njeriut është e lidhur ngushtë me ushqyerjen. Ne si qenie e kemi të pamundur t’i qëndrojmë...

TE FUNDIT