Namazi – Dhurata më e madhe e Miraxhit

0
Sapo futemi në tre muajt e begatë, filloj e meditoj mbi ngjarjet që kanë shënjuar gjatë tyre. Një...

QËNDRIMI I EKUILIBRUAR DHE RUAJTJA E BARASPESHËS

0
Për ta jetuar fenë ashtu si kërkon Krijuesi ynë, është shumë e rëndësishme që të jemi të ekuilibruar dhe ta ruajmë gjithnjë baraspeshën në...

Agjëro, fresko trupin dhe shpirtin

0
Feja islame nëpërmjet institucioneve të saj ka trasuar rrugën e madhështisë e të dinjitetit njerëzor. Një nga këto institucione është...

Pangopësia, porta e fatkeqësive

0
Përpara njeriut qëndrojnë dhjetra, qindra e mijëra porta. Çdo sekondë e re është një portë përballë së cilës...

DUKE SHOQËRUAR UDHËTARIN NË PËRJETËSI

0
Një nga misteret më të mëdha dhe më të thella për njeriun është stacioni i parë në vendbanimin e përjetshëm. Gjithsekush përgatitjen për atje...

QËLLIMI YNË, KËNAQËSIA E ZOTIT

0
Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti dhe si i tillë, kërkohet prej tij që punët t’i ketë të bukura në...

Tre profetët përcaktues

0
Duke u nisur nga gjendja jo e mirë ose e çrregullt e botës së jashtme, Moisiu, i cili...

Qëllimi më i lartë

0
  Njeriu fisnik, njeriu i sinqertë, nuk pranon që t’i kalojë jeta kot. Ai përpiqet ta kurorëzojë atë me...

NË FRYMËN E AUTOKRITIKËS

0
Allahu i ka dhënë njeriut që në krijim vullnetin dhe dëshirën për të vepruar çdo gjë. Gjithashtu i ka dhënë edhe mendjen...

Në gjurmët e epokës muhamedane

0
  "Ata që të dhanë besë ty,  i dhanë besë   Zotit. Dora e...

TE FUNDIT