Qëllimi më i lartë

0
  Njeriu fisnik, njeriu i sinqertë, nuk pranon që t’i kalojë jeta kot. Ai përpiqet ta kurorëzojë atë me...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

0
Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

AGJËRIMI – NJË DHURATË E MADHE HYJNORE

0
AGJËRIMI – NJË DHURATË E MADHE HYJNORE Shpeshherë njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore të...

NGA TREGIMI KUR’ANOR PËR MERJEMEN R.A., KAM MËSUAR SE LEHTËSIMI VJEN ANDEJ NGA NUK...

0
Nga tregimi kur’anor për Merjem bint Imran, r.a., kam kuptuar se ligjet në kozmos kanë të bëjnë me njerëzit e jo me Allahun xh.sh.,...

 TERMİ ”KITAB” – LIBRI

0
          Fjala libër është formuar nga rrënja e foljes ‘ke-te-be’. Paskajorja e kësaj foljeje e cila është  el- ketb, do të...

KURANI OFRON SISTEMIN MË TË PËRKRYER PËR NJERËZIMIN

0
Për Kuranin Famëlartë janë shprehur shumë njerëz me fjalë të mrekullueshme gjatë 14 shekujve. Ajo që na takon neve sot, është që t’i përcjellim...

PËRKUJTIMI I HIXHRETIT PROFETIK

0
Në Mekën e atyre kohëve, kur paria Kurejshe që kishte mbushur zemrën me dëshirat për pasuri, fëmijë, gra dhe pije e që s’mund të...

“TË RINJT E SOTSHËM SI MEJTOJNË EDHE KUJT I MBESOJNË” Retrospektivë

0
Nji pyetje kjo aqe me randesi sa mundi të themi pa druajtësi fare se përgjegjëja e sajë mertonë studime të thella, dhe ka hijë...

Islami dhe fanatizmi

0
“Islami dhe Fanatizmi” me të drejtë mund të konsiderohet ‘çështja e ditës’. Këtë pasdite jemi mbledhur për të diskutuar mbi problemin e fanatizmit ndërkohë...

Veprat e mira

0
  “Vërtet, Allahu (patjetër) do ta ndihmojë këdo që e ndihmon Atë (rrugën e Tij). Allahu është vërtet i...

TE FUNDIT