NAMAZI DHE DISPOZITAT E TIJ

0
Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

Tre Muajt e begatë

0
“Allahu im! Na i bëj të bekuara Rexhepin dhe Shabanin dhe na e bëj të bekuar muajin e Ramazanit” Begatitë e Allahut ndaj robërve të...

ABDESI – GUSLI – TEJEMUMI

0
Pastërtia është shumë e rëndësishme që të jetojmë të shëndetshëm. Pranimi i adhurimeve dhe ruajtja e shëndetit janë të lidhura me pastërtinë. Për këtë...

VEPRIMET E NDALUARA NË ISLAM DHE PENDIMI

0
Veprimet e ndaluara në fenë Islame quhen harame. Kur veprohet një gjë që është e ndaluar (haram) në fe, është gjynah. Allahu (xh.sh.) ka...

DYZET HADITHE MBI MORALIN

0
-1- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (رَضِيَ الله عَنْهَا) سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ (صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ   فِي الْمِيزَانِ اَلْخُلُقُ  الْحَسَنُ Hazreti Ummu’d-Derdâ (radijallahu anha)...

LLOJET E NAMAZEVE

0
Namazi i Xhumasë   Namazi i xhumasë është farz dhe falet me xhemat në kohën e namazit të drekës së ditës së premte. Xhemati në këtë...

GJEOGRAFIA DHE KUR’ANI

0
Kur’ani është një libër i shenjtë, i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit a.s....

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

KOMENTIMI I “BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM”

0
“Bismilah”, ka kuptimin “me emrin e Allahut”. Duke filluar me emrin e Allahut, kërkojmë ndihmën e Tij që puna të jetë e...

TE FUNDIT