LLOJET E NAMAZEVE

0
Namazi i Xhumasë   Namazi i xhumasë është farz dhe falet me xhemat në kohën e namazit të drekës së ditës së premte. Xhemati në këtë...

Mes’hi

0
Në fenë islame janë bërë shumë lehtësime lidhur me kryerjen e dety­rimeve fetare. Një ndër to është dhënia mes’h mbi meste, fashë...

KURBANI, URTËSITË DHE LLOJET E TIJ

0
Kurban, në kuptimin gjuhësor do të thotë “të afrohesh, mjet që të afron me Zotin”. Ndërsa në literaturën islame ka kuptimin “të therësh një...

DETYRAT TONA MORALE

0
Detyrat tona ndaj Allahut Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën... Hëna, dielli, yjet, retë,...

JURISPRUDENCA E AGJËRIMIT

0
Kush duhet të agjërojë   Ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës për të agjëruar personat që kanë zotëruar kriterat e...

DISTANCA QË DUHET MBAJTUR NDËRMJET KËMBËVE

0
Një pyetje që ndoshta vjen në mendjet e shumë njerëzve është: Si duhet të qëndroj në namaz? A duhet të qëndroj dhe këmbët e...

IMAM EBU HANIFE DHE HADITHI

0
Viti 80 h dëshmoi lindjen e një personaliteti të madh, i cili e angazhoi veten e tij në mësimin e shkencave islame me dijetarët e mëdhenj të...

ETIKA E XHAMISË

0
Respekti ndaj xhamisë është detyrë për çdo mysliman. Në mënyrë të përmbledhur po i parashtrojmë më poshtë disa detyra që kemi ndaj saj: Në...

FEJA ISLAME

0
Feja është tërësia e rregullave hyjnore, të cilat Zoti i Madhëruar ua ka dërguar njerëzve me anë të profetëve të Tij. Gjatë gjithë historisë njerëzore,...

MËNYRA E MBAJTJES SË DUARVE NË NAMAZ

0
Gjatë hyrjes në disa xhami, një person përballet me një grumbull njerëzish të ndryshëm. Ai vëren dikë që qëndron në namaz me duart e...

TE FUNDIT