SJELLJA E PROFETIT (A.S.) ME NJERËZIT

Të duash krijesat për hir të Krijuesit   Pejgamberi (a.s.) me moralin e tij të lartë që ia kishte dhuruar Allahu, i vlerësonte të gjithë njerëzit...

MISIONI NË MEKË

Meditime në Shpellën e Hirasë Me kalimin e kohës, Profeti i Islamit a.s. sa vinte dhe po e humbiste interesin ndaj biznesit të tij. Te...

AI ISHTE I DËRGUARI I ZOTIT

Si sot, para më shumë se 14 shekujsh ka lindur Profeti i Islamit, Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s. Jemi mbledhur këtu që, si qindra myslimanë në...

Kaside el-Burde

(Kushtuar profetit Muhamed a.s nga poeti i madh Busajriu)   Muhamedi është prijës për gjithësinë, xhindë, arabë, të huaj e për mbarë njerëzinë. Urdhërues e ndalues është profeti ynë; i...

VITI III – HIXHRI

VITI I TRETË I HIXHRIT   Tradhtia e jehudinjve pas Betejës së Bedrit   Ne  çekëm diçka, në mënyrë të përmbledhur, për tradhtinë e çifutëve, kur u fol...

KARAKTERISTIKAT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT

Sipas transmetimeve, pamja e jashtme e Profetit të profetëve përshkruhet me këto fjalë: Ai kishte një trup të madh, i cili i jepte Atij...

VITI VIII – HIXHRI

VITI I TETË I HIXHRIT   Misioni vëzhgues i Galib bin Abdullah te Bani Mulawwih   Në muajin Safar të vitit 8 të Hixhrit, u dërgua një patrullë...

VITI II – HIXHRI

VITI I DYTË I HIXHRIT   PLANET ARMIQËSORE TË KUREJSHËVE NDAJ MYSLIMANËVE NË MEDINE   Megjithëse Profeti i Islamit a.s. dhe myslimanët emigruan në Medine, kurejshët nuk hoqën...

VITI IX – HIXHRI

VITI I NËNTË I HIXHRIT   DISA MISIONE VËZHGUESE TË VOGLA NË FILLIM TË VITIT TË NËNTË TË HIXHRIT   Misioni vëzhgues i Ujainah bin Hisn në...

VITET E PARA TË JETËS

TË PARËT E PROFETIT TË ISLAMIT   Kurejshët dhe Kusaji:   Sikurse është përmendur më lart, Kurejsh ishte titulli i Fihrit, një personalitet i fuqishëm ndër Ismailitët, i...

TE FUNDIT