VITI III – HIXHRI

VITI I TRETË I HIXHRIT   Tradhtia e jehudinjve pas Betejës së Bedrit   Ne  çekëm diçka, në mënyrë të përmbledhur, për tradhtinë e çifutëve, kur u fol...

KARAKTERISTIKAT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT

Sipas transmetimeve, pamja e jashtme e Profetit të profetëve përshkruhet me këto fjalë: Ai kishte një trup të madh, i cili i jepte Atij...

VITI IV – HIXHRI

VITI I KATËRT I HIXHRIT   Disa ekspedita pas Betejës së Uhudit   Fitorja e myslimanëve në Bedër i tronditi rëndë fiset e ndryshme të Arabisë dhe ata...

Një ditë e Profetit Muhammed a.s

Si e vlerësonte Muhamedi a.s. 24 orëshin e një dite? Se si i vlerësonte Zoteriu ynë 24...

SJELLJA E PROFETIT (A.S.) ME NJERËZIT

Të duash krijesat për hir të Krijuesit   Pejgamberi (a.s.) me moralin e tij të lartë që ia kishte dhuruar Allahu, i vlerësonte të gjithë njerëzit...

VITI II – HIXHRI

VITI I DYTË I HIXHRIT   PLANET ARMIQËSORE TË KUREJSHËVE NDAJ MYSLIMANËVE NË MEDINE   Megjithëse Profeti i Islamit a.s. dhe myslimanët emigruan në Medine, kurejshët nuk hoqën...

EMRI I TIJ ISHTE MUHAMED – Një biografi e shkurtër

Profeti Muhamed u lind të hënën më 12 Rabiulevel (20 Prill 571) në Mekë të Arabisë. Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një...

Kaside el-Burde

(Kushtuar profetit Muhamed a.s nga poeti i madh Busajriu)   Muhamedi është prijës për gjithësinë, xhindë, arabë, të huaj e për mbarë njerëzinë. Urdhërues e ndalues është profeti ynë; i...

VITI VII – HIXHRI

VITI I SHTATË I HIXHRIT   Ekspedita e Khaibarit   Në Khaibar, rreth 200 milje në veri të Medines, afër kufirit me Sirinë, ishte krijuar një përqendrim i...

VITI VIII – HIXHRI

VITI I TETË I HIXHRIT   Misioni vëzhgues i Galib bin Abdullah te Bani Mulawwih   Në muajin Safar të vitit 8 të Hixhrit, u dërgua një patrullë...

TE FUNDIT