KARAKTERISTIKAT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT

Sipas transmetimeve, pamja e jashtme e Profetit të profetëve përshkruhet me këto fjalë: Ai kishte një trup të madh, i cili i jepte Atij...

MISIONI NË MEKË

Meditime në Shpellën e Hirasë Me kalimin e kohës, Profeti i Islamit a.s. sa vinte dhe po e humbiste interesin ndaj biznesit të tij. Te...

VITET E PARA TË JETËS

TË PARËT E PROFETIT TË ISLAMIT   Kurejshët dhe Kusaji:   Sikurse është përmendur më lart, Kurejsh ishte titulli i Fihrit, një personalitet i fuqishëm ndër Ismailitët, i...

Kaside el-Burde

(Kushtuar profetit Muhamed a.s nga poeti i madh Busajriu)   Muhamedi është prijës për gjithësinë, xhindë, arabë, të huaj e për mbarë njerëzinë. Urdhërues e ndalues është profeti ynë; i...

AI ISHTE I DËRGUARI I ZOTIT

Si sot, para më shumë se 14 shekujsh ka lindur Profeti i Islamit, Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s. Jemi mbledhur këtu që, si qindra myslimanë në...

PROFETI MUHAMED (A.S.)

Nëse do ta imagjinonim veten në botën e para 1400 viteve, ne do të gjendeshim në një vend krejtësisht të ndryshëm. Mundësia e shkëmbimit...

EMRI I TIJ ISHTE MUHAMED – Një biografi e shkurtër

Profeti Muhamed u lind të hënën më 12 Rabiulevel (20 Prill 571) në Mekë të Arabisë. Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një...

Një ditë e Profetit Muhammed a.s

Si e vlerësonte Muhamedi a.s. 24 orëshin e një dite? Se si i vlerësonte Zoteriu ynë 24...

TE FUNDIT