Përgatituni ta takoni Zotin tuaj me zemër të pastër

0
Pasi mbylli karrierën e tij, para një audience shumë të gjerë, ish-boksierit më të famshëm në botë, Muhamed Aliut, iu...

Mesazhe urtësie

0
1. “Dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve, dhe profetët nuk lanë trashëgim as dinar dhe as dërhem, por kanë lënë...

I gjalli dhe i vdekuri

0
  “Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është si shembulli i të...

Ajete, hadithe dhe urtësi për Ramazanin

0
  Ajete Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar. Agjërimi ju...

EMRI I ZOTIT “ALLAH”

0
Për rëndësinë e kësaj teme është me vlerë të themi se njohja e Allahut na udhëzon kah dashuria ndaj Tij, frika, shpresa...

Ky nuk është rasti i parë që Qabeja mbyllet për besimtarët

0
Qabeja zë një vend shumë të rëndësishëm në fenë Islame. Është vend-adhurimi i parë i ndërtuar në tokë, vend i shenjtë të...

Duaja ndaj sëmundjeve dhe fatkeqësive

0
Të nderuar lexues! Krahas masave higjenike që duhet të marrim për parandalimin e koronavirusit, të mos lëmë pas dore...

COVID-19 dhe qasja Profetike

0
  Situata në të cilën gjendet vendi ynë këto ditë por edhe e gjithë bota mbarë, e sunduar nga...

Ai ka folur 14 shekuj më parë (shërim për çdo sëmundje)

0
Ai ka folur 14 shekuj më parë dhe sot shkenca dhe shkencëtarët përkulen me respekt dhe edukatë duke i thënë me zë...

“Agjërimi është për Mua dhe Unë do të shpërblej për të”

0
Shpesh njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore. Ai...

TE FUNDIT