DASHURIA E VËRTETË

0
  Vajza e vogël, teksa ecte përbri nënës së saj, u ndal përnjëherësh. Një biçikletë në rrugë i tërhoqi vëmendjen. Në të kishin hipur një...

UDHËZUES METODIK PËR IMAMË DHE VAIZA

0
Hyrje Kuadrot fetarë, imam – vaiza përbëjnë plejadën e ardhshme të dijetarëve islamë. Shumica e të rinjve të arsimuar në universitete islame jashtë vendit,...

NGA TREGIMI KUR’ANOR PËR MERJEMEN A.S., KAM MËSUAR SE LEHTËSIMI VJEN NGA NUK SHPRESOJMË

0
 Nga tregimi kur’anor për Merjem bint Imran, a.s., kam kuptuar se ligjet në kozmos kanë të bëjnë me njerëzit e jo me Allahun xh.sh.,...

Ai ka folur 14 shekuj më parë (shërim për çdo sëmundje)

0
Ai ka folur 14 shekuj më parë dhe sot shkenca dhe shkencëtarët përkulen me respekt dhe edukatë duke i thënë me zë...

QËLLIMI YNË, KËNAQËSIA E ZOTIT

0
 Njeriu është krijuar në formën më të bukur nga Zoti dhe si i tillë, kërkohet prej tij që punët t’i ketë të bukura në...

KËNAQËSIA E JETËS NË KËNAQËSINË E ZEMRËS

0
Nuk ka njeri që nuk ëndërron për jetë të paqtë. Njeriut nuk i pëlqejnë dhimbjet dhe vuajtjet që sjellin nga pas. Shkaktojnë lodhje, mërzi,...

KAM NJË BRENGË, NUK E NDËRROJ AS ME NJËMIJË GËZIME

0
Njeriu, duke qenë se është krijuar që të ketë një natyrë me emocionalitet të luhatur, sprovohet në shumë mënyra.  Përvoja jetësore e forcon atë...

MODELI ISLAM NË EMANCIPIMIN E GRUAS

0
Kur flitet për gruan dhe emancipimin e saj, të gjithë njerëzit me arsye të shëndoshë pajtohen me faktin se mbi supet e gruas rëndojnë...

KODI MATEMATIK I KURANIT

0
Ndër 10 vjeçarët e fundit shumë dijetarë myslimanë janë ballafaquar me shkencëtarë perëndimorë të fushave të ndryshme për t’u treguar se për zbulimet e...

TEFSIRI I SURES FATIHA

0
Surja “El-Fatiha” ka zbritur në Mekë. Ka shtatë ajete. Emërtohet Fatiha, sepse me të fillon Kur’ani dhe namazi. Sipas Haxhi Vehbi Dibrës, kjo sure...

TE FUNDIT